Image

История славянобългарска

Книгата включва изучаваната в учебната програма версия на съвременен книжовен език на Паисиевата творба, направена от проф. Йордан Иванов по Зографския ръкопис. Целта на изданието е да помогне както на преподавателите, така и на учениците при тяхната подготовка в училище.


Паисиевата „История“ поставя началото на новата българска литература. Тя е и първият стимул за пробуждане на националното самосъзнание като отпор на чуждите асимилаторски домогвания.

  • Автор: Паисий Хилендарски
  • Брой страници: 96
  • Цена: 4.90 лв.
  • ISBN: 978-619-249-015-7