Image

Под игото

За това издание романът „Под игото“ е съкратен за учебни цели, без да се губи сюжетната нишка, с акцент върху изучаваните глави по новата учебна програма. Включени са и техните анализи. Целта на изданието е да помогне както на преподавателите, така и на учениците в подготовката им за най-важните изпити по български език и литература.Романът разказва за случващото се вътре в българското общество преди, по време и след Априлското въстание. Чрез герои и случки, родени от творческото въображение на автора, е показано духовното израстване на народа и как той узрява за идеята за свобода. Вазов майсторски успява да представи как става това, като изобразява промените, които настъпват в бита и живота на обикновения българин, и как той приема новото, приобщавайки се към националнозначимата идея.

  • Автор: Иван Вазов
  • Брой страници: 128
  • Цена: 5.90 лв.
  • ISBN: 978-619-249-016-4