Image

Сътворение

Марян Гьорчев е не само поет, но и изтъкнат обществен деятел, дипломат, изключителен интелектуалец, личност, която вече с десетилетия се намира в самия център на обществения живот в Македония. Този най-нов обемист подбор от поезията на Гьорчев съдържа повече основни семантични линии, повече слоеве, повече дълбоко мисловни и промислени подходи спрямо развоя на тематичната насока. Поетичната интерпретация на света поетът започва от възможно най-отдалечената точка, от самия старт на съществуването, от Големия взрив, от раждането на материята, за да продължи с художествени визии на появата на нашата планета, на драматичните физически и химически процеси, с появяването на първите прояви на живот, с изгряването на човешкото съзнание, със самопознанието, с развоя на цивилизацията, след това с атаката, която неразумното човешко същество предприема върху природната среда, и накрая с изобилие на лирическа материя, с голям брой поетически единици, в които доминира интимното изживяване на детството, на природните красоти на родния край, на светостта на приятелството, на бащините тревожни безпокойства.

Санде Стойчевски

  • Автор: Марян Гьорчев
  • Брой страници: 102
  • Цена: 12,00 лв.
  • ISBN: 978-619-249-028-7